Услуги

  • Корпусно-заваръчни
  • Изграждане и ремонт на ел. инсталации
  • Ремонт на корабни машини и механизми
  • Ремонт на кораби в експлоатациионни и извън експлоатационни условия
  • Изграждане и ремонт на тръбни системи
  • Корабни изолации и обшивки
  • Проектиране
  • Наблюдение и контрол при строителство на кораби
  • Съгласуване на проектна, конструктивна и технологична документация за новостроящи се кораби с класификационни организации и корабособственици.
  • Технически консултации при ремонт и строителство на кораби