„Корабостроителница Русе” АД

Участие в строителството на 3 кораба – тръбни системи и оборудване, корпусно насищане